Giấy Phép

Giường Châm Cứu Ceragem là một dụng cụ tự điều khí y khoa trị liệu có môt không hai, đă được chính quyền Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế và được công nhận bởi:

-         FDA (US Food & Drug Administration):  Cơ quan Thực phẩm & Dược phẩm HK

-         FCC (Federal Communications Commission):  Cơ quan Truyền Thông Hoa Kỳ

-         UL (Underwriter Lab. Inc.):  Cơ quan thử nghiệm an toàn

-         US Patent:  Cơ quan cấp quyền sang chế cho các phát minh giá trị.

              Sau đây là vài chi tiết về những giây phép này:

 

* FDA Registered: ngày 12 tháng 10 năm 1999

 

* FCC Approved:

- SMI-M3000: Ngày 13 tháng 10 năm 1999   

- CGM-M3500: Ngày 22 tháng 2 năm 2001

 

* ISO 9002 Granted: Ngày 1 thang 9 năm 2000

 

* US Patent: Ngày 5 tháng 6 năm 2001

 

* UL Approved:

- SMI-M3000: Tháng Bảy năm 2001

- CGM-M3500: Ngày 15 tháng tư năm 2002

- Ceragem RH: Ngày 2 tháng 11 năm 2006

 

* NOM Certified:  Ngày 25 tháng 7, 2003

 

* TUV Certified: Ngày 29 tháng 10, 2003

 

* FDA Clearance as Class 2 Medical Device

- cho giường Ceragem-C: Ngày 28 tháng 7, 2004

- cho giường Ceragem-RH: Ngày 31 tháng 10, 2006