Sản phẩm

 

 

Lưu ư: Ceragem Santa Ana có bán Giường Châm Cứu Ceragem đă xài qua.

Các giường này đều chạy tốt và cũng được bảo đảm 6 tháng.

Số giường này c̣n rất ít, giá thật rẻ, mua mau kẻo hết.

Xin liên lạc số điện thoại sau:

(714) 907-5752

 

Chữa bệnh Miễn Phí 

 

Bảo Đảm

Giường châm cứu CERAGEM-RH:

2 năm

Giường châm cứu CERAGEM-C:

2 năm

Maư đấm lưng Healax:

1 năm

Nệm giường CeraMats

1 năm